అపూర్వ అసాధారణ సంక్లిష్ట చరిత్ర

ఇప్పటిదాకా పరిశీలించిన చరిత్రంతా విప్లవ రచయితల సంఘం పూర్వచరిత్ర. గడిచిన చరిత్ర. గతం. ఇక్కడి నుంచి పరిశీలించబోయేది విరసం చరిత్ర. నడుస్తున్న…

జూలై 4 చరిత్రాత్మక విస్ఫోటనం – 3

సమకాలీన చారిత్రక ఆధారాల నుంచి, పత్రికల నుంచి జూలై 3 నాటికి తెలుగు సమాజంలో, కనీసం బుద్ధిజీవుల్లో నెలకొని ఉన్న వాతావరణాన్ని…

జూలై 4 చరిత్రాత్మక విస్ఫోటనం – 2

(విరసం చరిత్ర ‘అరుణాక్షర అద్భుతం’ పరంపరలో ఈ అధ్యాయపు మొదటి భాగం ఫిబ్రవరి 15, 2020 సంచికలో వెలువడిన తర్వాత కాస్త…

అరుణాక్షరావిష్కారం – దిగంబర కవులు

(అరుణాక్షర అద్భుతం – 04) కవుల సంఖ్య, వాళ్లు రాసిన కవితల సంఖ్య, వాళ్లు ప్రచురించిన సంపుటాల సంఖ్య, వాళ్లు ఉనికిలో…

1970 ఫిబ్రవరి నుంచి జూలై దాకా…

‘విశాఖ విద్యార్థులు’ పేరుతో వెలువడిన నాలుగు పేజీల ‘రచయితలారా మీరెటు వైపు?’ కరపత్రం చదివిన వెంటనే సదస్సులో నిప్పురవ్వ లాగ చిటపటలు…

తిరుగబడు దారిలో విశాఖ విద్యార్థులూ విద్యుల్లతలూ

అరుణాక్షర అద్భుతం – 05 దిగంబర కవుల మూడో సంపుటం తర్వాత, సాహిత్యంలో వర్గపోరాటం ఉధృతం కావడానికి, అరుణాక్షర ఆవిష్కరణ జరగడానికి…

అరుణాక్షరావిష్కార పూర్వరంగం

(అరుణాక్షర అద్భుతం – 2) విప్లవ రచయితల సంఘం 1970 జూలై 4 తెల్లవారు జామున ఏర్పడిందని అందరికీ తెలుసు. తెలుగు…

జూలై 4 చరిత్రాత్మక విస్ఫోటనం – 1

చరిత్ర పరిణామ క్రమం చిత్రమైనది. చరిత్ర పరిణామ క్రమాన్ని, ఆ చరిత్ర పరిణామానికి నిజమైన చోదకశక్తులను అది గతంగా మారిన తర్వాత…

అరుణాక్షరావిష్కారానికి తక్షణ ప్రేరణలు

(అరుణాక్షర అద్భుతం – 03) దిగంబర కవులు విప్లవ రచయితల సంఘం ఆవిర్భావానికి ఒక కర్టెన్ రెయిజర్ అనే మాట ఇప్పటివరకూ…

అరుణాక్షరావిష్కారానికి అర్ధశతాబ్ది

అది జూలై 4. దేశం నుంచి వలస పాలకులను తరిమివేయడానికి అవసరమైన అరణ్యయుద్ధాన్ని నిర్వహించిన అల్లూరి సీతారామరాజు పుట్టిన రోజు. తెలంగాణను…