తెలుగు సమాజ సాహిత్యాల ప్రయాణం ముందుకా, వెనక్కా?

కాలానికి ఏక ముఖ చలనం మాత్రమే ఉంటుందని విజ్ఞాన శాస్త్రం చెపుతుంది. టైమ్ మెషిన్లు తయారు చేసుకుని కాలంలో వెనక్కి వెళ్లడమూ,…

హోసే మరియా సిజాన్ కవితలు

(అనువాదం: ఎన్. వేణుగోపాల్) చీకటి లోతుల్లో జైలు చీకటి లోతుల్లోమనసు సమాధి చేయాలని శత్రువు కోరుకుంటాడుమరి భూమి చీకటి లోతుల్లో నుంచేమెరిసే…

గద్దర్ జ్ఞాపకాలు

గద్దర్ జ్ఞాపకాలు అంటే, గద్దర్ అనే ఒకానొక వ్యక్తితో జ్ఞాపకాలు కూడ కావచ్చు గాని, అవి మాత్రమే ఎప్పటికీ సంపూర్ణం కావు,…

కన్నీటి సరుల దొంతరలపై రెప్పవాల్చని కాపలా

(త్వరలో రాబోతున్న ఎన్. వేణుగోపాల్ రెండవ కవిత్వ సంపుటం ‘రెప్పవాల్చని కాపలా’ కు తన ముందుమాట) ఇరవై సంవత్సరాలయింది మొదటి కవితా…

వియత్నాంలో తప్పిపోయిన అమెరికన్ సైనికులు

హనోయి నగరానికి 73 మైళ్లు దక్షిణానవాళ్లతణ్ణి గుర్తించారుయుద్ధంలో తప్పిపోయిన వ్యక్తి ఆనవాళ్లుఆ ఉష్ణమండల వాతావరణంలోయాబై ఏళ్ల తర్వాతదొరుకుతాయనుకోవడమే అత్యాశకాని ఒకానొక చేపల…

అపూర్వ అసాధారణ సంక్లిష్ట చరిత్ర

ఇప్పటిదాకా పరిశీలించిన చరిత్రంతా విప్లవ రచయితల సంఘం పూర్వచరిత్ర. గడిచిన చరిత్ర. గతం. ఇక్కడి నుంచి పరిశీలించబోయేది విరసం చరిత్ర. నడుస్తున్న…

జూలై 4 చరిత్రాత్మక విస్ఫోటనం – 3

సమకాలీన చారిత్రక ఆధారాల నుంచి, పత్రికల నుంచి జూలై 3 నాటికి తెలుగు సమాజంలో, కనీసం బుద్ధిజీవుల్లో నెలకొని ఉన్న వాతావరణాన్ని…

జూలై 4 చరిత్రాత్మక విస్ఫోటనం – 2

(విరసం చరిత్ర ‘అరుణాక్షర అద్భుతం’ పరంపరలో ఈ అధ్యాయపు మొదటి భాగం ఫిబ్రవరి 15, 2020 సంచికలో వెలువడిన తర్వాత కాస్త…

అరుణాక్షరావిష్కారం – దిగంబర కవులు

(అరుణాక్షర అద్భుతం – 04) కవుల సంఖ్య, వాళ్లు రాసిన కవితల సంఖ్య, వాళ్లు ప్రచురించిన సంపుటాల సంఖ్య, వాళ్లు ఉనికిలో…

1970 ఫిబ్రవరి నుంచి జూలై దాకా…

‘విశాఖ విద్యార్థులు’ పేరుతో వెలువడిన నాలుగు పేజీల ‘రచయితలారా మీరెటు వైపు?’ కరపత్రం చదివిన వెంటనే సదస్సులో నిప్పురవ్వ లాగ చిటపటలు…

తిరుగబడు దారిలో విశాఖ విద్యార్థులూ విద్యుల్లతలూ

అరుణాక్షర అద్భుతం – 05 దిగంబర కవుల మూడో సంపుటం తర్వాత, సాహిత్యంలో వర్గపోరాటం ఉధృతం కావడానికి, అరుణాక్షర ఆవిష్కరణ జరగడానికి…

తెలుగు సమాజంపై చైనా సాహిత్య ప్రభావం

తెలుగు సమాజం మీద చైనీస్ సాహిత్య ప్రభావం గత అరవై సంవత్సరాలకు పైగా చాల ఎక్కువగానే ఉంది. అసలు భారత సమాజం…

అరుణాక్షరావిష్కార పూర్వరంగం

(అరుణాక్షర అద్భుతం – 2) విప్లవ రచయితల సంఘం 1970 జూలై 4 తెల్లవారు జామున ఏర్పడిందని అందరికీ తెలుసు. తెలుగు…

ఆధిపత్య భావనపై యుద్ధం అఫ్సర్ కవిత్వం!

ఆంధ్రజ్యోతి సాహిత్యవేదికలో 1983లో అచ్చయిన కవిత ఒకటి చదివి లోలోపలి నుంచి కదిలిపోయి, ఆ తర్వాత బెజవాడ వెళ్లినప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆఫీసుకు…

జూలై 4 చరిత్రాత్మక విస్ఫోటనం – 1

చరిత్ర పరిణామ క్రమం చిత్రమైనది. చరిత్ర పరిణామ క్రమాన్ని, ఆ చరిత్ర పరిణామానికి నిజమైన చోదకశక్తులను అది గతంగా మారిన తర్వాత…

చదవవలసిన పుస్తకాలు

జీవితంలో చాల సులభంగా కనబడేవి నిజానికి చాల కష్టం. ‘చదవవలసిన’ లేదా ‘ప్రభావితం చేసిన పుస్తకం/పుస్తకాలు’ అని చెప్పడం అటువంటి సులభంగా…

చదవాల్సిన పుస్తకాలు – 2

‘చదవవలసిన పుస్తకాలు’ ఏమిటో చెప్పడం కనబడుతున్నంత సులభమైనది కాదు. ‘చదవవలసిన పుస్తకాలు’ అనే చదువరులందరికీ వర్తించే ఏకైక జాబితాను తయారు చేయడం…

అరుణాక్షరావిష్కారానికి తక్షణ ప్రేరణలు

(అరుణాక్షర అద్భుతం – 03) దిగంబర కవులు విప్లవ రచయితల సంఘం ఆవిర్భావానికి ఒక కర్టెన్ రెయిజర్ అనే మాట ఇప్పటివరకూ…

అరుణాక్షరావిష్కారానికి అర్ధశతాబ్ది

అది జూలై 4. దేశం నుంచి వలస పాలకులను తరిమివేయడానికి అవసరమైన అరణ్యయుద్ధాన్ని నిర్వహించిన అల్లూరి సీతారామరాజు పుట్టిన రోజు. తెలంగాణను…

నీ అద్భుత లోకంలోకి నేను

సాహస్, నీ ఉత్తరం నన్ను నీ అద్భుత లోకంలోకి తీసుకువెళ్లింది నీ కథలోని భూతగృహం నా వంటి స్వాప్నికులకు చిరపరిచితమే నీ…