“సమూహ”లో భాగమవుదాం! విద్వేష విషానికి విరుగుడవుదాం!

పడగవిప్పిన హిందుత్వ ఫాసిజం సమాజంలోని అన్ని అణగారిన వర్గాల, కులాల, జాతుల, లింగాల మీద నిరంతరంగా విద్వేష విషాన్ని చిమ్ముతోంది. మన…

ప్రొఫెసర్ @ ప్రొఫెషనల్ రెవల్యూషనరీ?

విరసం తన యాభై ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని సమీక్షించుకొని సృజనాత్మక ధిక్కారం అజెండాగ పీడిత అస్తిత్వ గళాలను, వర్గపోరాట కలాలను కలుపుకొని జనవరి…

ఇవాళ కావలసిన కొలిమిరవ్వల జడి

ఊరుమ్మడి కొలిమి మాయమయ్యింది. దున్నెటోడు లేడు. నాగలి చెక్కెటోడు లేడు. కర్రు కాల్చుడు పనే లేదు. కొలిమి కొట్టం పాడువడి, అండ్ల…