నేనూ ఓటేస్తా…

నన్ను పాలించే వాడికి నా జీవితం తెలిసిన రోజు
పిల్లలందరూ ఒకే బడిలో చదివిన రోజు

నా తిండి మీద వేరే వాళ్ళ పెత్తనం పోయిన రోజు
జనరల్ స్థానాల్లో దళితులు నిలబడినరోజు

అమ్ముడుపోని ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న రోజు
గెలిచినోడు పార్టీ మారడన్న నమ్మకం కుదిరిన రోజు

భావోద్వేగం బాలెట్ బాక్స్ మీద పనిచెయ్యని రోజు
టేంపర్ కాని EVMలు వచ్చిన రోజు

పనిచేయకపోతే వెనక్కి పిలవగలిగే రోజు
పనికిమాలిన వాళ్ళు పక్కకి పోయిన రోజు

సిరా అంటిన వాళ్లు రక్తంలో మునగని రోజు
శిలా ఫలకాలపై కులం కనబడని రోజు

నాకు నచ్చిన రాజకీయాలు నేను మాట్లాడగలిగిన రోజు
తప్పుడు కేసుల తక్కెట్లో నన్ను తూయని రోజు

మా ఇంటి ఆడ మ‌నిషి ధైర్యంగా నామినేషన్ వేసిన రోజు
ఆవిడ కుర్చీలో ఆవిడే కూర్చునే రోజు

తెలివైన వాడు దోచుకొని రోజు
తిరగబడితే తల తెగిపడని రోజు

అలాంటి రోజులు ఉంటే చెప్పండి
నేనూ.. ఓటేస్తా..
అందరికంటే ముందు నేనే ఓటేస్తా.

పుట్టింది గౌరీపట్నం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా), ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఫ్రీలాన్స్ రైటర్, పోస్టర్ డిజైనర్ గా పని చేస్తున్నాడు.

Leave a Reply