ఇప్పుడు మరో గాయం

మట్టి ముఖంపై
రెండు కళ్లు మొలిచాయి

అక్కడ
ఒక యుద్ధమే జరిగిందో ?
ఓ నాగరికత విలసిల్లి గతించిందో ?
ఒక ప్రేమ కుటీరం చరిత్రగతిలో మాయమైందో ?

ఆ గాయపడి
గట్టిపడ్డ భూమిపై ఇప్పుడు
రెండు కళ్లు మొలిచాయి

కళ్లను అక్కడ ఎవరు నాటుంటారు ?
ఆకాశమా ?
మేఘమా ?
లేదూ
రక్తమోడుతూ నడిచెళ్లిన పాదాలా ?

పళ్లతో ఇనుపకంచెని కొరికే భూమికి
ఆ రెండు కళ్లు ఆరో ప్రాణాలు

భూమిపై మొక్కలకన్నా
గ్రానైట్ స్తంభాలే పెరుగుతున్నప్పుడు
కన్నీళ్ల సంగతేంటి

ఇంతకీ
ఇనుప కంచెలు
రక్షణ కోసమా ?
రాజ్యం సరిహద్దులు చెప్పడం కోసమా ?
ఆంక్షల జీవనాన్ని తెలియజేయడం కోసమా ?
ఏమో ?

పసిప్రాయపు చేతుల్ని చుట్టుకుని
చీకటిని మింగిన భూమికి
తన దేహం బంధించబడ్డ
మరబొమ్మలాగే అనిపిస్తుంది

శ్వేత పత్రాల్లా
మబ్బు లేఖల్లా
ఆకాశ ప్రతినిధుల్లా కనబడే కళ్లు
మట్టిగోళ్ల నుండి పైకెగసె దుమ్ము పట్టిన అక్షరాలు
ప్రతి రోజు ఆ దారిన వెళ్లే మనిషిని అభ్యర్థిస్తుంటాయి
-” ఈమెని విడుదల చేయండి
ఈమెకి స్వేచ్ఛనియ్యండని “

భూమి తన కడుపున పంటని కని
ఎన్నేళ్ళయిందోనని వగస్తూ
కళ్ల నుంచి మళ్లీ కన్నీటినితోడి
బయటికి కుమ్మరిస్తుంది

ఈ సారి
పక్కాగా వెళ్లిన మనిషి
ఇంకో ఇనుప కంచెని
భుజంపై నించి కిందకు దించాడు.
భూమి గుండెపై ఇప్పుడు మరో గాయం…

పుట్టింది, పెరిగింది హైదరాబాద్ లో .  స్వస్థలం అప్పటి నల్లగొండ జిల్లా సూర్యాపేట దగ్గర వల్లభాపురం. కవయిత్రి, కథా రచయిత. సామాజిక కార్యకర్త. పన్నెండేళ్లుగా కవిత్వం రాస్తున్నారు. రచనలు: 'మాటల మడుగు', 'కాలం వాలిపోతున్న వైపు'  (కవిత్వ సంపుటాలు).  అప్పుడప్పుడు కథలు రాస్తుంటారు. 'మాటల మడుగు' పుస్తకానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారం లభించింది. త్వరలో మరో కవిత్వ సంపుటి  రానుంది.

One thought on “ఇప్పుడు మరో గాయం

Leave a Reply