ద‌గ్ధ‌మ‌వుతున్న కొలిమి బ‌తుకులు

వాళ్ల‌ను ఊరు త‌రిమింది. ఉన్న ఊరిలో ప‌నుల్లేవు. నిలువ నీడా లేదు. గుంటెడు భూమి లేదు. రెక్క‌ల క‌ష్ట‌మే బ‌తుకుదెరువు. ఇంటిల్లిపాదీ…

ఇవాళ కావలసిన కొలిమిరవ్వల జడి

ఊరుమ్మడి కొలిమి మాయమయ్యింది. దున్నెటోడు లేడు. నాగలి చెక్కెటోడు లేడు. కర్రు కాల్చుడు పనే లేదు. కొలిమి కొట్టం పాడువడి, అండ్ల…