ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి – నవలా నాయిక పరిణామం

ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి 1990ల నుండి సృజనాత్మక సాహిత్యరంగంలోకి ప్రవేశించారు. సంస్కృతాంధ్రా భాషల్లో పండితురాలైనా కూడా వాడుక భాషలో అలవోకగా రాస్తారు. వీరికి…