అప్రజాస్వామిక, ప్రజావ్యతిరేక ధోరణులను ఖండిస్తున్నాం

ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్న మత పరమైన అసహన సంస్కృతికి అనుగుణంగా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం రూపొందించబడిన కొన్ని మతోన్మాద శక్తులు సోషల్…