విత్ యువర్ పర్మిషన్ (Marriage is not an excuse to Rape) – 5

9 ‘‘ఊర్కో నానమ్మా… అతని గదిలో కలిసి పడుకోలేను. నా వల్ల కాదు మీకోసమే ఉంటున్నా అతను మారతాడు మారతాడు అని…

విత్ యువర్ పర్మిషన్ (Marriage is not an excuse to Rape) – 4

7 ఏగ్నెస్ కథ రాసేటప్పుడు మధ్యలో భావోద్వేగానికి దుఃఖానికి గురై కలం జారి… కన్నీళ్ళు తొణికి చిందరవందరైన అక్షరాలను మళ్ళీ రాస్కుంది.…

విత్ యువర్ పర్మిషన్ (Marriage is not an excuse to Rape) – 3

‘‘బిపిన్‍ చంద్ర నిన్ను అడిగాడు మొన్న’’ మహిమ కళ్ళల్లోకి ఏదో వెతుకుతున్నట్లు చూస్తూ వర్ష అన్నది. మహిమ గుండె ఒక్కసారి లయ…

విత్ యువర్ పర్మిషన్ (Marriage is not an excuse to Rape)- 2

ఆకాశంలో చందమామ కూడా లేడు.. ఎక్కడ తప్పిపోయాడో.. ముందే హృదయమంతా గాడాంధకారం.. చంద్రుడికీ దయలేదు తనమీద. అమ్మ దగ్గరికా.. చరణ్ దగ్గరికా..…

విత్ యువర్ పర్మిషన్

(Marriage is not an excuse to Rape!) చాప్టర్ -1 వెన్నెల చల్లగానూ లేదు, వేడిగానూ లేదు. వెన్నెల జలదరింపుగా…