బతుకు సేద్యం – 14

పట్నం పడచులు పచ్చి కందికాయలు ఎగబడి కోస్తున్నారు. మధ్య మధ్యలో ఉన్న జొన్న మోళ్ళు కాళ్ళకు తగలకుండా జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తున్నారు. అయినా…

బతుకు సేద్యం – 13

అక్కడంతా పండుగ వాతావరణం. ఊరు ఊరంతా అక్కడే ఉన్నట్లు ఉంది. ఆకాశంలో వెలిసే హరివిల్లు ఆ ఎర్రటి ఇసుక నేలల్లో విరిసినట్టుగా…

బతుకు సేద్యం – 12

మేం వెళ్ళినప్పుడు స్వీడెన్ నుంచి వచ్చిన కొందరు యువతులు సంఘం ఆఫీసులో కలిశారు. వాళ్ళు గత రెండేళ్లుగా వీళ్ళ వ్యవసాయ పద్ధతుల…

బతుకు సేద్యం – 11

అతను ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమేమీ కనిపించలేదు ఆమెకి. “ప్రకృతి నియమాలు పాటించే చెమట చుక్కల ఐక్యత అది. తమ జీవితావసరాలకనుగుణంగా తమను…

బతుకు సేద్యం – 10

ఈ దినం నా తాననే చేనున్నది. పంటున్నది. నా చేనుకు పోత గాని వాండ్ల చేన్లకు కాదు కద!మా సంగేపోల్లని కలుపుకొని…

బతుకు సేద్యం – 9

“నేనే సుధాకర్ ని. నీకు పెద్దబాపమ్మ మనుమడిని. బాపమ్మ చూపెట్టింది. మీరీడున్నరని” అంటూ అరవింద్ కేసి తిరిగి “బావ కదా ”…

బతుకు సేద్యం-8

“వాండ్లు ఒక రకం పంట పెడ్తరు ఒకే రకం పంట పెడ్తరువాండ్లు విలువగల పంట పెడ్తరు ఆమ్దాని పంటలు పెడ్తరుపురుగుమందు కొంటరు…

బతుకు సేద్యం-7

పూలమ్మ ఇంటిముందే జాలాది దగ్గర ఇటుకపెల్ల మీద కూర్చొని పొయ్యిలోంచి ఎత్తి తీసుకొచ్చిన బూడిదతో నల్లగా మసిపట్టిన గిన్నెల మసి వదిలిస్తున్నది.తెల్లగా…

బతుకు సేద్యం – 6

ఆ వెంటనే తాను వచ్చిన పని చెప్పింది.“మొగులమ్మా.. సంఘం నడుపుతున్న కెవికె (కృషి విజ్ణాన కేంద్రం) గురించి నీకు తెలుసుకదా.. అక్కడ…

బతుకు సేద్యం – 6

మొగులమ్మ ఇల్లు చాలా పాతది. చిన్నయ్య తాత ముత్తాతలనాటి కూనపెంకుటిల్లు. మట్టిగోడల ఇల్లు. అందులో సగం ఎప్పుడో కూలిపోయింది. మిగతాది ఎప్పుడైనా…

బతుకు సేద్యం – 5

మొగులమ్మ ఇల్లు చాలా పాతది. చిన్నయ్య తాత ముత్తాతలనాటి కూనపెంకుటిల్లు. మట్టిగోడల ఇల్లు. అందులో సగం ఎప్పుడో కూలిపోయింది. మిగతాది ఎప్పుడైనా…

బతుకు సేద్యం – 4

వూళ్ళో రెండు మంచినీటి బావులున్నాయి. ఒకబావిలో నీళ్లు పెద్దకులం వాళ్ళైన కరణం కుటుంబం, జంగం పటేళ్ల కుటుంబాలు, కోమట్లు చేదుకుంటారు. రెండోబావి…

బతుకు సేద్యం – 3

జలమ్మ చేస్తున్న పని ఆపి చేతిలో కొంకితోనే గబగబా తుమ్మచెట్టు దగ్గరున్న బిడ్డ దగ్గరకు చేరుకుంది. ఓ చేత్తో బిడ్డను అందుకుంటూనే…

బతుకు సేద్యం-2

2. కాలం తన పని తాను చేసుకుపోతున్నది.ఆకాశంలో మెరుపులు మెరిశాయి. దట్టమైన మబ్బులు అల్లుకున్నాయి .తొలకరి జల్లులు పలకరించాయి. నేలతల్లి పులకరించింది.…

బతుకు సేద్యం

(నిన్నవాళ్ళు గడ్డి పరకలు.ఆకలికి తాళలేక మట్టితిన్న శవాలు .అనాదిగా అంటరానితనపు అవమానాలూ, వివక్షాలూ తలరాత అనుకోని అనుభవించిన అభ్యాగ్యులు.జీవితాల్లోని చీకటిని తరిమేయాలన్న…