నా కవితా ప్రేరణ

నా దేశ ప్రజలే నా కవితా వస్తువులు. దిగంబర కవితోద్యమం నా కవితావేశానికి వేదిక కల్పించి వెన్నెముక ఇచ్చి నిలబెట్టింది. మార్క్సీయమైన…

ప్రవాహం

ఈ గడ్డ మీద తెగిపడిన శిరస్సులు ఏ నెత్తుటి పూలై పుష్పించాయో మాతృభాషలో ఏ మనుషుల మంచిని ఘోషించాయో ఈనాడు తెలుగు…

నా కవితా ప్రేరణ

నాదేశ ప్రజలే నా కవితా వస్తువులు. దిగంబర కవితోద్యమం నా కవితావేశానికి వేదిక కల్పించి వెన్నెముక ఇచ్చి నిలబెట్టింది. మార్క్సియమైన శాస్త్రీయ…

ఎర్రజెండా కోసం పోరాడిన కళ్ళే ఎరుపెక్కాయి…

చెర గురించి నన్ను రెండు మాటలు మాట్లాడమన్నారు. ఏం మాట్లాడను? మాట్లాడాలంటే చాలా భయంగా ఉంది. బాధగా ఉంది. ఆయన రాసిన…

కొండలు పగలేసినం

రచన: చెరబండరాజు, గానం: గద్దర్, సంజీవ్

ఆత్మ‌గ‌ల్ల మ‌నీషి చెర‌బండ‌రాజు

‘కొలిమి’ నన్ను చెరబండరాజు గురించి నా జ్ఞాపకాలు రాయమన్నప్పుడు ఒక పక్క సంతోషం, మరో పక్క భయం కలిగింది. అంత గొప్ప…

నా రాజకీయ మార్గదర్శకుడు చెరబండరాజు

మా సారు చెరబండరాజు విషయాలు ఈ విధంగా పంచుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా వుంది. నిర్ధిష్ట రాజకీయాలను పరిచయం చేసి…

చిరంజీవి

స్టీరింగు ముందు తనకు తెలియకుండానే వణికిపోతున్న చేతులతో ఖాసిం, ఆ ప్రాంతాలకు ఎన్నిసార్లు వచ్చినా కొత్తగానే ఉంటుంది. మట్టిరోడ్డంతా గతుకులు గతుకులు.…

విప్లవాల యుగం మనది

రచన: చెరబండరాజు, గానం: మాభూమి సంధ్య

జ్వాలలాగా బ‌తికిన‌వాడు

చెరబండరాజు బతికింది కేవలం ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే. అయితేనేం ఆ కొద్ది జీవితమూ ఆయన భగభగమండే జ్వాలలాగా జీవించాడు. ఇక…

వందేమాతరం

ఓ నా ప్రియమైన మాతృదేశమా తల్లివి తండ్రివి దైవానివి నీవేనమ్మా దుండగులతో పక్కమీద కులుతున్న శీలం నీది అంతర్జాతీయ విపణిలో అంగాంగం…

నా జ్ఞాపకాల్లో చెరబండరాజు

తన చుట్టూ ఉన్న పీడిత జన జీవన్మరణ సమస్యలే తన కవితా ప్రేరణలు అన్నాడు చెరబండరాజు. శాస్త్రీయమైన మార్క్సిస్టు అవగాహన తనకు…

నన్నెక్కనివ్వండి బోను

నల్లకోట్లు నీలిరంగు నోట్లతోఒక దేశం ఒక కోర్టులోఫైసలా అయ్యే కేసు కాదు నాదినన్నెక్కనివ్వండి బోను నలుగురి నమ్మకంతో ‘అమ్మా’ అని పిలవటం…