దశాబ్దాల భౌగోళిక అస్తిత్వ వేదన సైమా అఫ్రీన్ కవిత్వం

కలకత్తాలో రేరాణి పూల వాసనలని పీలుస్తూ, అనేక భాషలను నేర్చుకుంటూ మాట్లాడుతూ పెరిగింది సైమా. ఊపిరి పీల్చడానికి కవిత్వం మధిస్తుంది. జీవిక…

నల్లజాతి ఆత్మగౌరవ పతాకాలు కెండ్రిక్ లామార్ పాటలు

ఆగస్టు 9 2014 నాడు, అమెరికా లో మిసిసిపి రాష్ట్రం లో ఫెర్గూసన్ నగరం లో మైఖేల్ బ్రౌన్ అనే పద్దెనిమెదేండ్ల…