కూలిన నీడలు!

‘అమ్మా…’ ‘ఊ!’ ‘చెట్లకు ప్రాణం వుంటుందామ్మా…’ ‘ఎందుకుండదు?’ ‘ప్రాణం వుంటే పాపం చాలా నొప్పి వేసుంటుంది కదమ్మా?’ ‘చచ్చిపోయాయి కదా, యింక…

మై హౌస్… మై పైప్‌లైన్!

ఇల్లే! ఇంటిని నడిపే పెద్దలే! మమ్మల్ని కనిపెట్టుకు వుండాల్సిన అయ్యా అమ్మే! కష్టసుఖాలు చూడాల్సిన వాళ్ళే! మా బాధ్యత పడాల్సిన వాళ్ళే!…

పాతాళ పరంపర!

“అమ్మా… నాన్న దేశభక్తుడు కాడా?” కొడుకు మాటకు కొంగు నోటికి అడ్డం పెట్టుకొని చూసింది తల్లి. ఆ మాట యింతకుముందెన్నడూ విననట్టు…

తేమలేని రాళ్ళు!

“షిట్” ఎక్కడా చోటు లేనట్టు హాలు మధ్యలో గొబ్బెమ్మ. అందుకే చూసుకోకుండా అడుగు వేశారు నాన్న. ఒంటికాలితో అలాగే నిలబడ్డారు. అడుగు…

బీ ది రియల్ మేన్!

బారెడు పొద్దెక్కింది. అయినా పిల్లలూ పెనిమిటీ బెడ్ దిగలేదు. కరోనా కాదు గాని క్లాక్ తప్పుతోంది జీవితం. పగలు రాత్రిలా వుంది.…

వేలా జాలం!

ఒకటో స్సారి…  రెండో స్సారి… మూడో స్సారి… ప్రతిస్సారీ… స్సారీ…   సారీ! దేవుడిపాట… లక్షా పదివేలు! లక్షా పాతిక వేలు……

బుస్ బుస్!

“మావా… నాగదోసం పడితే పోద్దంటావా?” అడిగాడు శీనుగాడు! “శాస్త్రులుగారు చెప్పిందే శాస్త్రం! దేవుడైనా శాస్త్రానికి విరుద్దంగా నడవడాకి లేదు!” కొద్దిగ గట్టిగానే…

రేపటి కథ!

విశాఖ ఏజెన్సీ: గుర్రం స్వారీ చేస్తూ బడికి వచ్చే మాస్టారు (బీబీసీ) https://www.bbc.com/telugu/india-49374542 సాధారణంగా ఉపాధ్యాయులు బైక్‌పైనో, ఆటోలోనో, బస్సులోనో బడికి…

బ్రేవ్… బ్రేవ్!

“అతడు అమిత్ శుక్లా కాడు!” “మరి?” “సాక్షాత్తు ఆ ఆదిశంకరాచార్యుడే మళ్ళీ పుట్టాడు!” ‘”ఆహారానికి మతం లేదు, ఆహారమే ఓ మతం!”…

ఓయి గణాధిప నీకు మొక్కెదన్!

వినాయక చవితి వెళ్ళిపోయింది! ఒక్క వినాయకుడ్నీ వూళ్ళో వుండనివ్వకుండా తీసుకెళ్ళి నీట్లో ముంచేసి నిమజ్జనం చేసేశారు! మళ్ళీ యేటికి గాని మా…