హౌడి!

ఒక లీటర్ పెట్రోల్‌తో రెండు లీటర్ల పాలొస్తాయి. పాలు తాగి సైకిల్ తొక్కండి. ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నిర్మించండి. “ఒక…

జై హింద్!

వాట్సప్ లో వైరల్ అయిన పోస్టుని తెచ్చి ఫేస్ బుక్కులో పెట్టాడొక దేశభక్తుడు! కరోనా వైరసును మించిన శక్తి దేశభక్తికి వుంది!…