కొ.కు – ‘అద్దెకొంప’

ఈ కథని కొకు 1948లో రాశారు. 1940లో జపాన్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలోకి ప్రవేశించాక, 1942లో మద్రాసు మీద విమానదాడి జరగబోతుందన్న…

కొ.కు – ‘నిజమైన అపచారం’

సర్వసాధారణమనిపించే అంశం ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉన్నదా అంటే అది “మరణం” అని చెప్పొచ్చు. ప్రమాదాలు, రోగాలు, హత్యలు వంటి కారణంగా సంభవించిన…

మగవాడి దౌర్జన్యం

నేను: కథ విన్నావుగా ఆమె: ఊఁ, నాకు కొన్ని విషయాలు నచ్చలేదు. నేను: ఏమిటవి? ఆమె: అసలు కథలో చెప్పదలుచుకున్న విషయమే…

మనుషులకు గల స్వేచ్ఛ

కథలో పనమ్మాయి లచ్చుకి జబ్బు చేస్తుంది. ఆమె బదులు ఆమె స్నేహితురాలు నరుసు చేత పని చేయించుకుని డబ్బులిస్తారు తారకం తల్లిదండ్రులు.…

కొ.కు – ‘సైరంధ్రి’

కథ విన్నారు కదా, ఈనాటి సినిమాల పరిభాషలో చెప్పాలంటే – boy meets girl తరహా కథ. అబ్బాయి అమ్మాయిని చూశాడు,…

కొ.కు – ‘బ్లాక్ మార్కెట్’

“శర్మ అమిత బిడియస్థుడు”- ఈ వాక్యంతో కథ మొదలవుతుంది. కథ చివరిలోకి వచ్చే సరికి అతని ఉద్రేక తీవ్రతని చూపిస్తారు. తనకే…

కొ.కు – ‘దిబ్బమతం’

స్కైడైవింగ్ అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. విమానంలోంచి దూకి, ప్రీఫాల్‌ను అనుభవించి, తర్వాత పేరాచూట్ విచ్చుకున్నాక, ఎంతో అరుదుగా లభించే విహంగ…

కొ.కు – ‘కీర్తి కండూతి’

కథ విన్నారుగా – హనుమంతుడు ఉన్నట్టుండి ఒక మంచి రోజున సాహిత్య దూషణ ప్రారంభించాడట. “రాజకీయవాదులంతా ఒకరికొకరు తారు పూస్తుంటే ఈ…

కొ.కు – ‘అట్టడుగు’

కథా కాలానికి 19వ శతాబ్దం సగం గడిచింది, రెండవ ప్రపంచ యుద్దం ముగిసింది. ప్రజలు తమ స్వంత ఊళ్ల నుంచి పొట్ట…

కొ.కు – ‘కాలప్రవాహపు పాయలు’

ఇది కథ మీద విశ్లేషణ కాదు. కథ గురించిన విమర్శ కాదు. ఈ కాలానికి ఆ కథ ప్రాసంగికత ఏమిటి? దాన్ని…