ఏ అస్తిత్వ వాదమైనా సమస్త పీడిత ప్రజా చైతన్యం లో భాగమే : కవి కరీముల్లా

ఆయుధాలు మొలుస్తున్నాయి (2000), నా రక్తం కారు చౌక (2002), కొలిమి ఇస్లాంవాద సాహిత్య వ్యాసాలు (2009) లాంటి రచనలతో కవి…

అన్ని పోరాటాలకూ సిద్ధమై సాహిత్యం సృష్టించడం ముస్లింవాదుల ప్రత్యేకత : స్కైబాబ

తెలుగు సాహిత్యంలో ముస్లింవాదం ప్రత్యేకమైనది. మతపరమైన సాకులతో ఫాసిస్టు ప్రభుత్వాలు అవకాశవాద రాజకీయాలు నెరపడం కొత్త విషయం కాదు. అందుకే ఇప్పటికీ…