ఉద్యమాలని, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న మరియమ్మ లాకప్ డెత్!

ఎన్నో ఆశలతో, ప్రాణ త్యాగాలతో, దశాబ్దాల ఉద్యమాలతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణ లో అన్ని వర్గాల నుండి, అన్ని వైపులా నిరాశలు, నిరుద్యోగం,…

కుల, వర్గ జమిలి పోరాట సిద్ధాంతకర్త ఉసా

ఉ.సా (ఉప్పుమావులూరి సాంబశివ రావు 1951-2020) తెలుగు రాష్ట్రాలలో, మార్క్సిస్టు లెనినిస్ట్, బహుజన ఉద్యమాలలో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. అయన గురించి…