ఆర్టిస్టు చంద్రోదయం

‘ఎత్తినాం విరసం జెండా’ పాట బతికున్నంతకాలం మూడు దశాబ్దాలపాటు చలసాని ప్రసాద్ నోటనే విన్న విరసం అభిమానులకు ఆ పాట రెండు…