నూత‌న మాన‌వుడు వీర‌న్న

స‌మాజ ప‌రిణామ క్ర‌మంలో ఆయా చారిత్ర‌క సంద‌ర్భాలకు ప్ర‌తీక‌గా నిలిచిన వ్య‌క్తులు అరుదుగా ఉంటారు. వారు ఆ నిర్దిష్ట స‌మాజ చ‌లనాన్ని…