కల్లోల కల

ఆ రోజు ఉదయం నిద్ర లేచీ లేవడంతోనే గత కొన్ని రోజుల నుండి నా మనసుని వెంటాడుతున్న సంఘటనల ఆధారంగా ఒక…

నా తొలి అడుగు

విరసం నన్ను ‘శ్వేత’ నుండి ‘శ్వేత ఆజాదీ’ గా మార్చిన సంస్థ అనడం కంటే నా అంతరంగం అంటే బాగుంటుంది. ఒక…