ఒకప్పుడు శబ్దమే ఆయన శక్తిమంతమైన ఆయుధం
ఇప్పుడతని చేతిలోకి ఎకె 47 వచ్చింది

ఉక్రెయిన్‌ పై రష్యా ఆక్రమణ యుద్ధం ఒక ఫిల్మ్‌ క్రిటిక్‌ (సినిమా వ్యాఖ్యాత)ను అయిష్టంగానే ఆయుధం పట్టేలా చేసింది. యుద్ధం తన…