దమయంతి కూతురు (కథ) నేపథ్యం

మందితో కలిసి మెల్లిగా నడుస్తుంటే మన గురించి ఎవరూ మాట్లాడరు. కొంచెం పక్కకి తిరిగి పచ్చగా ఉందను కున్న మరో బాట…

సూపర్ మామ్ సిండ్రోమ్

“సుమతి సూర్యుణ్ణి ఆపేసినట్లు, అనూరాధ కాలచక్రాన్ని నిలిపివేసిందా! అనుకున్నాడు సూర్యారావు ఉలిక్కిపడి పక్కమీద నుంచి లేచి కూర్చుంటూ. “కాలచక్రం ఏం ఆగిపోలేదు.…

అమ్మ ఒడి

వాళ్లంతా ఆరోజు సూర్యుడి కన్నా ముందు నిద్రలేచారు. కళకళలాడే మొహాలతో. త్వర త్వరగా పనులు చేసుకున్నారు. అమ్మ, రమా పిన్ని, లక్ష్మీ…