వసంతమేఘ గర్జన

మూలం: హోసే మరియా సిజాన్ అణిచివేత దాడులతో ఎగిసిన వేడిఆకాశాన దట్టమైన నల్లమబ్బులై పేరుకున్నాయివచ్చే కొత్త రుతువులో కురిసే వర్షానికిఉరుములు, మెరుపులు…

ప్రతి నిత్యం

(స్పానిష్ మూలం: రోసారియో కాస్తెల్లానోస్అనువాదం : జె. బాల్ రెడ్డి) ప్రేమకు స్వర్గం లేదుప్రేమ, ఇది ఈ రోజుకేఅద్దం ముందు నిల్చొని…

రాచకార్యం

– గిదే ముపాసా అనువాదం: జె. బాల్‌రెడ్డి బెర్లిన్ అధికార పీఠం కుప్పకూలినట్లు అప్పుడప్పుడే పారిలో వార్త గుప్పుమంది. రిపబ్లిక్ ను…

జీవితమా పరుగెత్తకే

జీవితమా పరుగెత్తకే ఇంకా ఈ లోకం బాకీలు తీర్చాల్సుంది కొన్ని బాధలను ఆర్చాల్సుంది కొన్ని బాధ్యతలు నెరవేర్చాల్సుంది నీ పరుగు వేగంలో…