బతుకును కమ్మిన బీభత్సం మీద ఎక్కుపెట్టిన పోరాటం ఉదయమిత్ర కథలు

రాతకెక్కిన అక్షరానికి ఉండే విలువను చిన్నప్పటి నుండి వింటున్నాం. కానీ రాతకు ఎక్కిందంతా నిజం కాదని తెలియడానికి చాలాకాలం పడుతుంది. నిజాన్ని…

దీపంలా జీవించిన సార్థక జీవి పడాల బాలజంగయ్య

సున్నిత మనస్కుడు, సహృదయుడు వృత్తిలో ప్రవృత్తిలో కళాత్మకంగా స్మృజనాత్మకంగా జీవించిన పడాల బాలజంగయ్య జులై 30, 2022 సాయంత్రం 5-05 ని॥లకు…

ఫాదర్

ఫాదర్, నా తండ్రీ!మీరు ఎప్పుడు జీవితంలోకి విచ్చుకున్నారుఎంత అద్భుతంగాఎంత ఆశ్చర్యంగా విస్తరించారు కలకూజితాల సుస్వరాల స్వాగతాలుముసినవ్వులూ పరుచుకున్నఇగురాకు పచ్చల వనాలలోకితొలి అడుగులతో…