పసల గీత

మా అమ్మ ఇంట్లో పని చేసుకుంటే నేను నిద్దర లేసి నీళ్ల కడ ఎత్తుకొని నీళ్లకు పోదామని బయలుదేరిన. మా ఇంటి…

మార్చిలో మహిళా దినోత్సవం

మార్చి నెల మొదలైతానే మహిలా దినోత్సవం గుర్తొస్తుంది. ఎవరు పిలుస్తారో ఏమో అన్న యోచనలో ఉన్నట్లే మార్చి ఏడో తేదీ రాత్రి…

బాన గొర్రెలు

“మేయ్ బారతీ.. ఓమే బారతీ…” అని యీదిలో నిలబడి అరిసినట్టు పిలస్తా ఉండాది మా రామత్త ! నేను పెల్లో సామాన్లు…

మా పంటను ఊడ్సుకుపోయిన వానదేవుడు!

సరిగ్గ పది దినాల ముందు మా ఆడబిడ్డ సరస మమ్మల్ని జూసే దానికి మా ఇంటికొచ్చింది. ఆయమ్మను ఇచ్చిందేమో పరమట గడ్డన.…

కూటికుంటే కోటికున్నట్లే

ప్రపంచమంతా కరోనా భయంతో వనికి పోతాఉంది. జనాలు ఇంట్లోనించి కాలు బయట పెట్టాలంటే పానాలకి ఏం జరుగుతుందో ఏమో అనే అనుమానం…