జీవితమా పరుగెత్తకే

జీవితమా పరుగెత్తకే
ఇంకా ఈ లోకం బాకీలు తీర్చాల్సుంది
కొన్ని బాధలను ఆర్చాల్సుంది
కొన్ని బాధ్యతలు నెరవేర్చాల్సుంది
నీ పరుగు వేగంలో
కొన్ని పడిపోయాయి మరెన్నో చేజారాయి
పడినవాళ్ల నిలబెట్టాలి
ధుఃఖితులను నవ్వించాలి
కొన్ని నవ్వులింకా పండనేలేదు
జరూరు పనులింకా అవనేలేదు
ఈ మనస్సింకిన ఆశలను
పాతిపెట్టడం మిగిలే ఉంది.
కొన్ని బంధాలు ముడివడుతూ విడిపోయాయి
కొన్నికలిసికలుస్తూ కరిగిపోయినయ్
తెగి, చేజారిన బంధాల్జేసిన
గాయాలను మందేసి మాన్పాల్సుందికా
నీవు సాగు ముందుకు
నేననుసరించి అడుగేస్తుంటా
అయినా నిను గెలువ తరమా
ఈ ఊపిరిమీదకున్నవారికి
అర్ధంచేయించే పనేఅవలే
జీవితమా… పరుగెత్తకే
ఇంకెన్నో బాకీలు తీర్చాల్సుంది.

– గుల్జార్
స్వేచ్ఛానువాదం : జిట్టా బాల్ రెడ్డి

పుట్టింది బొమ్మాయిపల్లి, నల్లగొండ జిల్లా(పూర్వపు). రచయిత, జర్నలిస్టు, అనువాదకుడు, రైతు. వివిధ పత్రికల్లో ఫ్రెంచ్ అనువాదాలు ప్రచురితమయ్యాయి.   ప్రస్తుతం  కృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు.

Leave a Reply