కరోనాతో జానపద కళాకారుల కష్టాలు

తెలంగాణాలోని జానపద కళలు గ్రామాల్లో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ తమ కళను ప్రదర్శించేవి. కరోనా కారణంగా ప్రదర్శనలు లేక దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డాయి.…

జాన‌ప‌ద మూలాల ముల్లె చిందుబాగోతం

ఆది జాంబ‌వుడి అడుగులో పురుడు పోసుకున్న‌ది చిందు. సృష్ట్యాదిలో వింత‌గా ఆది జాంబ‌వుడు ఆడిన ఆట చిందు. చిత్తారి వాన‌ల‌ను కురిపించిన…