మా వూరి కథ – 5

‘‘ఆయన మాటలను రికార్డుల నుంచి తొలగించాలి’’ అన్నాడు మరొకడు. దాంతో సభలో ఒక్కసారి గందరగోళంమైంది. నిరసనలు పెల్లుబికినయి. జనం అంత గోల…

మా వూరి కథ – 4

ప్రజా ప్రతినిధులు మాట్లాడటం అయిపోయిన తరువాత కార్మిక సంఘాల నాయకులు మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చారు… మొదట ఎర్రజెండా యూనియన్‍ నాయకుడు మాట్లాడటానికి…

మా వూరి కథ – 3

‘‘ముందు అరెస్టు చేసిన దుబ్బగూడెం, ఎర్రగుంటపల్లి వాసులను విడుదల చేయాలి’ అంత వరదాక ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరుగనిచ్చేది లేదు.’’ అంటూ యువకుడు…

మా వూరి కథ-2

నిర్వాసితుల వ్యతిరేకతకు అణచటానికి నిర్బంధం ఒక్కటే సరిపోదని బావించిన కంపెనీ మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేయడం నేర్చింది. పోలీసులు రంగ ప్రవేశం…

మా వూరి కథ

(మా ఊరి కథ, ఇది ఒక గ్రామం కథ కాదు. ఇపుడు ప్రతీ ఊరులో నడుస్తున్న చరిత్ర. పిడికెడు మంది లాభాల…