వొక అమానమీయ గొంతు… చూపు బాడీ షేమింగ్!

ఆస్కార్ అవార్డ్స్ ని ప్రధానం చేసే సందర్భంలో యీ సారి రెడ్ కార్పెట్ స్టయిల్ స్టేట్మెంట్ ఆసక్తిని, అవార్డ్స్ అందుకొన్న సినిమాల…

అవును…
మనం ప్రపంచం కోసం మాట్లాడితే
ప్రపంచం మనకోసం మాటాడుతుంది.

వుదయపు యెండ కొండల పై నుంచి నిటారుగా చిమ్ముతోంది. అడవి తీగెల పసుపురంగు గాలి అంతటా ఆవరిస్తోన్న వెచ్చదనం. నెమ్మది నెమ్మదిగా…

ప్రపంచం అంతా నిద్రపోతున్నప్పుడు
వాళ్ళేం చేశారు?

“కుంకుమలోని యెర్రటి చుక్క కాదు,రక్తం ఆమె నుదిటిని అలంకరిస్తుంది.ఆమె దృష్టిలో యవ్వనంలోనిమాధుర్యాన్ని మీరు చూడవచ్చు ,అయితే చనిపోయినవారి సమాధులలోమాత్రమే” యిది మార్చి…

అజ్ఞాతంగా వికసించి, అజ్ఞాతంగానే రాలిపోయిన అడవి పువ్వు “సెలియా సాంచెజ్ “

చుట్టూ చలి. యేం పట్టుకున్నా చల్లగా తాకుతోన్న వేళ యీ పుస్తకాన్ని చదవటం మొదలు పెట్టాను. మెల్లగా నెగడు చుట్టూ చేరి…

చరిత్రలో ఆ పదిహేను మంది స్థానం అపురూపం

నిర్మితమైననూతన సౌధాల నిర్మాణంలోనీ వంతు చెమట చుక్కల చిరునామా యెక్కడ? చిగురిస్తోన్నచరిత్ర శకలాల పుటల్లోనీవు రాసిన నా నుదుటి రేఖల వునికి…

ప్రపంచం చీకటిగా వున్నప్పుడు, పిల్లల్ని పుస్తకాలకు దూరంగా వుంచాలా?

పిల్లలకు కృతజ్ఞతలు. పిల్లలకు జేజేలు. మీరు ముద్దుముద్దు మాటలతో బుడిబుడి అడుగులతో యీ లోకంలో తిరుగాడుతుండడం వల్ల కదా పూలు పూస్తుందీ.…

మళ్ళీ మనం బయటకు వచ్చి మెరిసే నక్షత్రాలను చూస్తాం!

వో మహాత్మా, వో మహర్షీ !యేది చీకటి, యేది వెలుతురు?యేది జీవిత, యేది మృత్యువు?యేది పుణ్యం, యేది పాపం?వో మహాత్మా! మెల్లగా…

పల్లె.. నది.. అడివి.. బిభూతిభూషణ్ బందోపాధ్యాయ

యెవరైనా “మీకిష్టమైన రచయిత యెవరు?” అని అడగ్గానే చప్పున చెప్పలేను. బహుశా చాల మంది చెప్పలేరనుకొంటాను. విభిన్న సమయాల్లో.. భిన్న వాతావరణాల్లో..…

తెంచేసిన నేల నుంచీ కంచెల్ని తెంచుతోన్న యువస్వరాలు…

అప్పుడే రెండేళ్ళు… కాలగమనంలో రెండేళ్లంటే యే మాత్రం చిన్న సమయం కాదు. ముఖ్యంగా హృదయాలు వేదనతో, దుఃఖంతో, చీకటితో నిండివున్న వారికి…

యెన్ని స్వప్నాలు నేలకూలినా… పర్వతాలు తవ్విన ముసలివాడు సర్వత్రా బతికే వుంటాడు!

సాంస్కృతిక విప్లవంరెండు నవలలు- వొక సినిమా – వొక చరిత్ర! ఆకాశం నీలంగా వుందంటేనేను నమ్మనువూరుముకు ప్రతిధ్వని వుందంటేనేను నమ్మనుకలలు అబద్ధాలు…

మా వసంతాన్ని యెవర్నీ తాకనిచ్చే ప్రసక్తే లేదు…

అమండా!నీవు నీ సొంత వీధిలో సైతంఅనుమానాస్పదంగా నడవకు! ** పర్వాలేదు,యిది మా వొక్క దేశం సమస్యే కాదుయిది మా ఒక్క ప్రాంతం…

నడిరాతిరి పత్తికాయ పగిలిన ధ్వని

“అమ్మా నీ పేరేమిటి?”‘నాకు తెలీదు’“నీ వయస్సెంత? యెక్కడి నుంచి వచ్చావు?”‘నాకు తెలీదు’“యీ కందకం యెందుకు తవ్వుతున్నావు?’’‘నాకు తెలీదు’“యెన్నాళ్ళ నుంచి యిక్కడ దాగున్నావు?”‘నాకు…