ఆదివాసుల మధ్య ఆదివాసి టీచర్

i మొదటి రోజు: అనారోగ్యం వల్ల కాలేజీ చదువు కొనసాగించలేననే అనుకున్నాను. ఓటమిని ఒప్పుకోలేని ఆత్మగర్వం అమ్మ దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళకుండా…

ఎర్రపిట్ట పాట (14) : తృప్తినివ్వని గెలుపు

రెండో సారి బయల్దేరాను, తూర్పు దేశానికి. బయల్దేరే ముందే తీసుకోవలసిన జాగర్తలు తీసుకున్నాను. మా ఊరి వైద్యుడి ఇంటికి వెళ్లి ఆయనతో…

ఎర్రపిట్ట పాట (12) – కఠినమైన దినచర్య

కర్కశంగా మోగే బెల్లొకటి వణికించే చలికాలం ఉదయాల్లో పొద్దున్న ఆరున్నరకే మమ్మల్ని నిద్ర లేపేది. పశ్చిమాన వదిలేసి వచ్చిన పచ్చిక మైదానాలనూ,…

ఎర్ర పిట్ట పాట (10): మంచులో ఒక సంఘటన

ఎర్ర ఆపిళ్ల దేశానికి వచ్చిన మొదటి రోజుల్లో ఒకరోజు మేం ముగ్గురు డకోటా పిల్లలం మంచులో ఆడుకుంటున్నాం. అప్పటికి జుడేవిన్ తప్ప,…

ఎర్ర పిట్ట పాట (8): ఎర్ర ఆపిల్ పళ్ల దేశం

మిషనరీలతో కలిసి ఎనిమిది మంది కంచు రంగు మొఖాల పిల్లలం తూర్పువైపు బయల్దేరాం. మా గుంపులో ముగ్గురు యువ వీరులూ, ఇద్దరు…

ఎర్ర పిట్ట పాట (6): ఉడుత పిల్ల

పని ఒత్తిడి ఉండే ఆకురాలు కాలంలో మా అత్త మా ఇంటికి వచ్చి శీతాకాలం కోసమని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను ఎండబెట్టడానికి…

ఎర్ర పిట్ట పాట (4): మొట్టమొదటి కాఫీ

ఎండాకాలంలో ఒకరోజు అమ్మ నన్ను ఒక్కదాన్నే ఇంట్లో వదిలి, దగ్గర్లోనే ఉన్న మా అత్త వాళ్ల గుడిసెకు వెళ్లింది. గుడిసెలో ఒక్కదాన్నే…

ఎర్రపిట్ట పాట (2) : కథలూ గాథలు

వేసవి రోజుల్లో అమ్మ మా గుడిసె నీడలో పొయ్యి వెలిగించేది. పొద్దున్నే గుడిసెకు పడమటివైపు గడ్డిలో మా సాధారణమైన భోజనాన్ని పరుచుకునేవాళ్లం.…

ఎర్రపిట్ట పాట

145 ఏళ్ల క్రితం. ఆదివాసుల భూములను మెల్లమెల్లగా ఆక్రమించేస్తూ ‘అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు’ అనే దేశం దినదిన ప్రవర్థమానమవుతోంది. యురోపియన్లు తెచ్చిన…