దారుణాల ఋతువు కొనసాగుతోంది! అప్రమత్తులమై ఎదుర్కోవాలి!! 

 మతాన్ని రాజ్యంతో విడదీయలేనంతగా కలిపి వేసి  పార్లమెంటరీ రాజకీయాల్ని మత  ప్రాతిపదికన పోలరైజ్ చేసి యిప్పటి దాకా భిన్న జాతుల, సంస్కృతుల…

సమూహ – అవగాహనా పత్రం

ఆధునిక నాగరిక సమాజాల్లో రాజ్యాంగబద్ధ పాలన ఉంటుంది. ఈ ప్రాథమిక లక్షణాన్నే మనం ప్రజాస్వామ్యం అంటున్నాం. ఇందులో రెండు పార్శ్వాలు ఉన్నాయి.…