ఆయన కవిత్వం ఓ ‘కన్నీటి కబురు’

తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో అతి కొద్దిమంది కవులే చందోబద్ధ దళిత పద్య కావ్యాలు రచించారు. ముంగినపూడి వెంకటశర్మ, కుసుమ ధర్మన్న, బీర్నీడి…

నవతరాన్ని కలగన్న జాషువా

వినుకొండ అంటే తడుముకోకుండా గుర్తొచ్చేది మహాకవి గుర్రం జాషువా పేరు. వినుకొండలో పుట్టిన జాషువా విశ్వనరుడిగా ఎదిగాడు. తెలుగు సాహిత్య పరిమళాలు…