‘ఇన్నాళ్ల మౌనం తరువాత‘ – వాచక విశ్లేషణ

(ఈ ఏటికి పుస్తకానికి ఐదేళ్లు నిండిన సందర్భంగా రాసిన సమీక్షా వ్యాసం) అరుణ నారదభట్ల గారిది ఎన్నాళ్ల మౌనమో తెలియదు గానీ…

కాలాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం…

కేంద్ర సాహిత్య అకాడమి యువ పురస్కార గ్రహీతగా కాకుండా మెర్సి మార్గరెట్ గారిని ఒక సాదాసీదా కవిగా అనుకుని ఆమె ‘కాలం…