‘సాక’ పోసిన ఆత్మాభిమానం

ఇదొక చారిత్రక సందర్భం. రాజ్యాంగం రద్దు, రిజర్వేషన్ల తొలగింపు మొదలైన ప్రకటనల మధ్య దేశవ్యాప్తంగా దళితులు అలజడి పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్న సమయం.…