“మేము చేసే పని మాత్రమే అశుభ్రం, కానీ మేము కాదు…!”

తెల్లవారి లేచేసరికి గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాల్లోని మనుష్య సమాజం ఎంతో కొంత సజావుగా నడుస్తోందంటే దానివెనుక కనిపించకుండా నిరంతరం శ్రమించే కొన్ని…

మణిపూర్ కొండలోయల్లో చల్లారని మంటలు

మణిపూర్ … మణిపూర్ … మణిపూర్ … ప్రపంచమంతా నివ్వెరపోయి దృష్టిసారిస్తున్న భారతదేశంలోని ఒక చిన్నఈశాన్య రాష్ట్రం. వందలాది మంది గుంపుగా…

చరిత్ర పుటల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్…

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చరిత్రని, రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలను పరిశీలించినప్పుడు ఆ దేశం తన ఉనికి కోసం నిరంతర రక్తతర్పణ కావిస్తూనే వుందని అర్థమవుతుంది.…

చిగురించిన ఆశను చీకటి కమ్మేస్తుందా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్త్రీల భవిష్యత్తు ఏం కాబోతోంది?

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఆగష్టు 15 నాటి పరిణామాల తర్వాత ఎంతోమంది దేశం వదిలి వెళ్ళాల్సి వస్తున్న తప్పనిసరి పరిస్థితిని చూస్తున్నాం. అనేక…