నైస్ గర్ల్ సిండ్రోం

అనుమానాలు సుడిగుండాలైవెంటాడుతుంటాయితల్లీ పెళ్ళాం చెల్లీ కోడలూ….అన్ని పాత్రల్లో మెప్పించేబరువును వేదికలుగా మోస్తూనే ఉంటాం ఇది చేయి అది చేయకు అంటూపరువు ప్రతిష్టల…