కశ్మీర్ కి దారి వెతకండి

కొందరు మనుషులు ఈ దేశం నుండి వెళ్లాలనుకుంటున్నారువెళ్తూ వెళ్తూ నెత్తురూ చెమటా కలిసినవాళ్ళ మట్టిని తమతో తీసుకువెళ్తామనుకుంటున్నారు ఏళ్ల కింద ఇద్దరు…

మిగిలిందిక నువ్వే…

బిత్తరపోయిన పార్లమెంట్ పిచ్చి చూపులు చూస్తోంది రాజ్యాంగం నిరాశగా ఒక నవ్వు నవ్వింది అంబేడ్కర్ చెప్పిన దెయ్యాలే మొన్న పార్లమెంట్‌లో ప్రమాణ…

నేనూ ఓటేస్తా…

నన్ను పాలించే వాడికి నా జీవితం తెలిసిన రోజు పిల్లలందరూ ఒకే బడిలో చదివిన రోజు నా తిండి మీద వేరే…